ยินดีต้อนรับ
Thai Marching Band

ครบรอบ 20 ปี

เกี่ยวกับ TMB
Since 2003
thaimarchingband.org

เกี่ยวกับ TMB

เว็บไซต์ Thai Marching Band ก่อตั้งโดย นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 โดยในช่วงแรกเริ่มได้ใช้บริการพื้นที่จัดทำ Website ของ GeoCities/thaimarchingband ในระยะแรกได้ให้การเผยแพร่ความรู้ด้านวงโยธวาทิต เป็นสื่อกลาง การช่วยเหลือวงโยธวาทิตในประเทศไทย เช่น การจัดหาผู้ให้การสนับสนุน และรับบริจาคเครื่องดนตรีไปบริจาคยังโรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ดนตรี การเชิญผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตไปให้ความรู้ทางด้านดนตรีกับโรงเรียนต่างๆ ฯลฯ และเมื่อเป็นที่แพร่หลายในช่วงเวลานั้นจึงได้มีการจดทะเบียนโดเมน thaimarchingband.org ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 และได้จดทะเบียนพาณิชย์ขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของวงโยธวาทิต

ปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนโดเมนเพิ่มเติม โดยใช้ชื่อว่า วงโยธวาทิต.ไทย

ให้บริการในด้านวงโยธวาทิต ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายเครื่องดนตรี การนำวงโยธวาทิตเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประกวดทั้งในและต่างประเทศ การจัดหาผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต การออกงานกิจกรรมต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านวงโยธวาทิต

สนับสนุน Thai Marching Band

เลือกชมสินค้าต่าง ๆ จาก TMB SHOP เพื่อสนับสนุนเรา

ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากสมาคมวงโยธซาทิตแห่งประเทศไทย mbat.or.th


วงโยธวาทิต


การประกวดวงโยธวาทิต

จัดโดย สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย


The Regional Events
การประกวดวงโยธวาทิตระดับภูมิภาค
 
Band Competition of Thailand
การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
 
Thailand World Music Championships
การประกวดวงโยธวาทิตโลก
ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย

Soon

24-26 พฤศจิกายน 2566

จังหวัดนครราชสีมา
BCT.or.th

13-16 ธันวาคม 2566

จังหวัดศรีสะเกษ
TWMC.or.th

CONTACT US